Twitter
Politiki Agora 2012

Κύρια σημεία ομιλίας Λευτέρη Τζιόλα

Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, με σχέδιο ανόρθωσης και ανάπτυξης, ενότητα και κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων της Πατρίδας, συστηματική και εργώδη προσπάθεια και ηγεσία πατριωτική που συνεγείρει και παραδειγματίζει μπορούμε να γυρίσουμε τα πράγματα και να δρομολογήσουμε θετικές εξελίξεις.

1. Η μείωση του χρέους δεν πρέπει να αποτελεί την μεγάλη και πρώτη προτεραιότητα.
Το μεγάλο χρέος είναι μια σκληρή δυνητική απειλή, αλλά οι κρίσεις δεν ξεσπάνε υποχρεωτικά επειδή μια χώρα έχει μεγάλο χρέος. Η κρίση ξεσπάει επειδή μια χώρα έχει μεγάλη έλλειψη ρευστότητας σέ ένα στενό χρονικό διάστημα.
Η σημασία του χρέους δεν μπορεί, ασφαλώς, να υποτιμηθεί, αλλά οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι και το χρέος και η ύφεση αποτελούν , -και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ακόμα και σε πιθανή ευνοϊκή έκβαση μεγάλης απομείωσης χρέους-, παράγωγα ενός βαθύτερου προβλήματος ακόμα πιο ζωτικού : της παραγωγικής κατάρρευσης της χώρας, με τη μαζική αποεπένδυση, την κολοσσιαία για ευρωπαϊκή χώρα ανεργία και την έξοδο πόρων και ανθρώπινου δυναμικού υψηλής στάθμης.

2. Για την επάνοδο της οικονομίας στο επίπεδο της παραγωγικής συσσώρευσης πριν την κρίση, στα επίπεδα του 2008, χρειάζεται εντός της επόμενης πενταετίας νέες παραγωγικές επενδύσεις 90 -100 δισ. € σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων. Το μέγεθος φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά είναι εφικτό, αν τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις για να αντληθούν-κινητοποιηθούν αυτοί οι πόροι, αν υπάρξει σχετικό σχέδιο κατεύθυνσης τους με συγκεκριμένους στόχους κι αν υπάρξει εθνική ηγεσία συνέγερσης και παραγωγικός κρατικός μηχανισμός που θα εργασθούν αφοσιωμένα.

3. Το σχέδιο μπορεί να στηριχθεί στους παρακάτω πέντε (5) τομείς προτεραιότητας :
– 10ς, ενέργεια (δίκτυα αγωγών, αξιοποίηση γεωπολιτικής θέσης, κοιτάσματα υδρογονανθράκων , ανανεώσιμες πηγές). Η Ε.Ε, έχει ορίσει από το Δεκέμβριο 2013 , με απόφασή της, επτά (7) μεγάλα και σημαντικά projects ως projects κοινού ενδιαφέροντος, δηλαδή, με ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ενίσχυση με πόρους της και μέσω ΕΤΕΠ. Πρόκειται για : τη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, τον ΤΑΡ, τη διασύνδεση Ελλάδας -Ιταλίας (ανεξάρτητης του ΤΑΡ που γίνεται μέσω Αλβανίας), τον Αγωγό East Med (Aνατολικής Μεσογείου), την διασύνδεση Ελλάδας- fYROM- Σερβίας-Ουγγαρίας, την πλωτή Μονάδα Υγροποιημένου Φ.Α. ανοιχτά του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φ.Α. στους Κήπους Έβρου.
– 2ος, αγροτοδιατροφικός τομέας (διαφοροποιημένα προϊόντα, μεταποίηση – τυποποίηση). Προτεραιότητα για την θεαματική ώθηση των τυποποιημένων παραγόμενων ελληνικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει ο Ελληνικός Κόμβος Εξαγωγικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων σ΄ένα εμπορικό, συναλλακτικό κέντρο στην Ευρώπη (πόλη, ή βασικό εμπορικό σημείο σε χώρα της Ε.Ε.), σαν τον Κόμβο που θα εξυπηρετεί την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων διατροφής σε μεγάλη, αλλά και μικρότερη κλίμακα, καθώς, επίσης και θα διασυνδέει εμπορικά τους φορείς -αγοραστές των ευρωπαϊκών αγορών με τους αντίστοιχους ελληνικούς (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, παραγωγικές επιχειρήσεις, εξαγωγείς).
– 30ς, μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, εναέριες, με νέα έργα υποδομής διαμετακομιστικούς κόμβους -κέντρα, συνδυαστικές επενδύσεις και δράσεις, με την Αθήνα και τον Πειραιά, καθώς και τη Θεσσαλονίκη σε κομβικούς διεθνείς ρόλους),
– 4ος, τουρισμός (μεγάλων συνδυαστικών projects, αλλά και ήπιων μορφών αγροοικοτουριστικού και εναλλακτικού τύπου σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής ενδοχώρας σε συνδυασμό με τοπικές παραγωγές και προϊόντα),
– 5ος, νέες τεχνολογίες και καινοτόμες παραγωγές (αξιοποίηση-ανάπτυξη καινοτόμων ελληνικών κατασκευών, αλλά και εισαγωγή και εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων και κέντρων στον τομέα της ευφυούς οικονομίας, των ψηφιακών δικτύων και των υποδομών).

4. Να αποκλεισθούν οριστικά : το Grexit, το ‘’κούρεμα καταθέσεων’’, και η πολιτική αστάθεια. Αυτά τα θεμελιώδη αποτελούν και τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επιστροφή στο Τραπεζικό σύστημα διαφυγόντων κεφαλαίων που θα διατεθούν στην παραγωγική ανάκαμψη.
Το νέο ΕΣΠΑ, ακόμα και με τους ισχύοντες πόρους, χωρίς την αναγκαία αύξησής τους λόγω της μεταβολής του κατά κεφαλήν ελληνικού εισοδήματος λόγω της κρίσης και της ύφεσης, σε συνδυασμό με τις Δημόσιες Επενδύσεις μπορούν να αξιοποιηθούν παραπάνω από 20 δισ. €.
Το φορολογικό καθεστώς πρέπει να αλλάξει. Με συντελεστή 24%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός συντελεστής είναι 13.1% και ο αντίστοιχος των γειτονικών χωρών περίπου στο μισό, το αντικίνητρο είναι προφανές και η όποια προσπάθεια θα αναστέλλεται. Ταυτόχρονα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ιδιαίτερα των νεότερων γενιών, είναι απαραίτητη συνθήκη για την ομαλή ενοποίηση του Ασφαλιστικού συστήματος, την εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης χωρίς την αφαίρεση μεγάλου μέρους των αμοιβών τους, και για την ύπαρξη κινήτρου επιστροφής στους νέους επιστήμονες που μετανάστευσαν οι οποίοι δεν πρόκειται να επιστρέψουν, αν πρόκειται στη χώρα τους να αμείβονται χαμηλότερα, να φορολογούνται υψηλότερα και να χρηματοδοτούν με τις εισφορές τους συντάξεις που ίδιοι ποτέ δεν θα αξιωθούν να λάβουν.

5. Νομίζω ότι η πρόταση για αποδοχή ενός συμβιβασμού για 3,5%, από το οποίο το 2,5% θα κατευθύνεται για χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και υποδομών , και μόνο το 1,5% θα εγγράφεται τελικά ως πρωτογενές πλεόνασμα, είναι εύστοχη και ρεαλιστική.
Το Υπερταμείο, αυτό το ιστορικό όνειδος της σημερινής κυβέρνησης, οφείλει σταδιακά να απορροφηθεί από έναν νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Φορέα, και να μετακινηθεί από το διαρκές ενδεχόμενο εκποίησης της υποθηκευμένης εθνικής περιουσίας για την πληρωμή των δανειστών και των χρεολύσιων, σε Φορέα υποστήριξης των επενδυτικών πρωτοβουλιών, των εξαγωγών και του ανταγωνιστικού νεύρου της ελληνικής οικονομίας αποτρέποντας την εκ νέου διόγκωση του εξωτερικού ισοζυγίου το οποίο με τη σειρά του καθώς αυξάνει ανατροφοδοτεί τα ελλείμματα και το χρέος.

Σ΄ένα περιβάλλον, όπου η Κίνα έχει απότομα προσγειωθεί, η Ινδία εξακολουθεί να είναι ένας θεσμικός λαβύρινθος (χειρότερος ακόμα κι από την Ελλάδα), οι ‘’τίγρεις της Ανατολής’’ έπαψαν να είναι ο άλλοτε ελκυστικός προορισμός, η ευρωζώνη έχει μηδενικές αποδόσεις και οι αναδυόμενες περιφερειακές οικονομίες της περιοχής μετά την »αραβική άνοιξη» έχουν μεταβληθεί σε εμπόλεμες ζώνες, η Ελλάδα, εξασφαλίζοντας, βέβαια, πολιτική σταθερότητα, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό, υψηλών προσδοκιών επενδυτικό προορισμό.

Αφήστε ένα σχόλιο

* υποχρεωτικό